Център за устойчиво охлаждане

През март 2021 г. ТУ-София официално стана член-основател на международната академична мрежа за научни изследвания, иновации и политики в областта на нискотемпературните технологии – Център…

Нова магистратура

“Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници” е новата интердисциплинарна магистърска програма на ТУ-София, реализирана в партньорство между катедра “Топлинна и хладилна техника” и други…