Нова магистратура

“Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници” е новата интердисциплинарна магистърска програма на ТУ-София, реализирана в партньорство между катедра “Топлинна и хладилна техника” и други…