Мерима Златева

Доцент / Ръководител на катедрата

Никола Калоянов

Професор

Любомир Цоков

Доцент

Константин Шушулов

Доцент

Борислав Станков

Главен асистент / Заместник ръководител

Момчил Василев

Главен асистент

Георги Томов

Главен асистент

Костадин Фикиин

Изследовател / Ръководител проект(и)

Светослав Влашки

Асистент

Иван Димчев

Асистент

Томислав Атанасов

Асистент

Росен Цеков

Асистент

Боряна Цекова

Технически сътрудник